MATERIÁL TRIARM MINERAL DESIGN

- je dekorační bitumenový pás modifikovaný směsí elastomerů a plastomerů pokrytý ochranným keramickým posypem vytvářejícím vzory střešních tašek, šindele, terasové dlažby a další. Materiál má vysokou tepelnou odolnost vrchní vrstvy, vysokou mechanickou odolnost (vysoká tažnost, rozměrová stabilita a odolnost proti proražení je zabezpečena kompozitní výztuží polyesteru a skelného vlákna),  materiály na této bázi jsou používány například k izolaci mostních konstrukcí, dálničních tunelů a jímek. Životnost materiálu udávaná výrobcem je 30 let.

Použití: Všude, kde se klade důraz na vzhled a celkové působení střech a napochůzných teras.

  • Izolace střech plochých i šikmých
  • Rekonstrukce sedlových střech se stávající krytinou

Technologický postup:
Pás natavujeme pomocí propan butanových hořáků na podkladní hydroizolační vrstvu (Argo P, Roolbase) nebo v případě rekonstrukce přímo na stávající vyspravený podklad ze stávající krytiny.